62293  26. 10. 2017 9:14:15

Som po Bentallovej operácii srdca

Dobrý deň,

bol som na CT aorty, som po Bentallovej operácii srdca, bol by som Vám vďačný, keby ste mi vysvetlili nejako zrozumiteľne, popis z vyšetrenia: Stav po Bentallovej operácii s náhradou aortálnej chlopne, s primeranými pooperačnými zmenami mediastina, bez nálezu pseudoaneurizmy. Vetvy aortálneho oblúka s normálnym odstupom, šírky, priebehom Viscerálne vetvy brušnej aorty bez zjavnej patológie. Zobrazená je výrazná dilatácia lumbálnej vetvy infrarenálneho úseku brušnej aorty vo výške stavca L4 s rozšírením na 13 mm, s mierne tortuóznym priebehom, s obrazom arteriovenózneho shuntingu, s následným plnením varikózne dilatovaného interného vertebrálneho venózneho plexu v spinálnom kanáli v rozsahu L4-S2, najvýznamnejší vo výške L5 a S1, kde je prítomná kompresia durálneho vaku a odtlačenie nervových štruktúr doľava, s úzkym vzťahom k preforaminálnej časti koreňa S1. Venózny plexus následne cez neuroforamen S1 komunikuje a anastomozuje do vena ill. Interna s obrazom následného skorého plnenia vena ill. comunis a dolnej dutej žily.

Vedľajší nález vysycujúcich sa ložísk v hepare, predpokladám hemangiomy parapelvických cýst pravej obličky. Rozmery aorty: Oblasť Valsových sinov 33x33mm, oblasť sinotubulárnej junkcie 34x34. Stredná časť ascendentnej aorty 37x36mm, proximálna časť oblúka 37x36mm, stredná časť oblúka 35x33mm. Proximálna časť descendentnej aorty 34x31mm, stredná časť descendentnej aorty 29x27mm, vo výške diafragmy 27x26mm. V oblasti odstupu TC 26x23mm. Infrarenálny úsek brušnej aorty 22x20mm. Záver: Stav po Bentallovej operácii s náhradou aortálnej chlopne, s primeranými pooperačnými zmenami. Oblasť spinálnej, durálnej arteriovenóznej fistuly vo výške L4, s varikózne dilatovaným interným vertebrálnym venóznym plexom, s kolateralizáciou do vena ill. interna i. dx. Na dodanej predchádzajúcej obrazovej dokumentácii oblasť fistuly nezachytená.

Ďakujem veľmi pekne Miroslav.

MUDr.Bouskova   MUDr.Bouskova [Vnitřní lékařství]
Dobrý den, pane Miroslave,

pokusím se Vám srozumitelně přeložit výsledek Vašeho vyšetření a jeho závěr. Jaké z vyšetření vyplývají důsledky a co dalšího Vás čeká stran dalších vyšetření či léčby, je třeba konzultovat s Vašimi ošetřujícími lékaři.

Při vyšetření se zobrazil stav po Bentallově operaci srdce, která spočívá v náhradě nemocné chlopně aorty a části vzestupné aorty směřující od srdce. V oblasti po operaci je nález dobrý, přiměřený tomu, jak dlouho jste po operaci, v oblasti kolem srdce (mediastinum) se vyskytují změny, které odpovídají pooperačnímu stavu.

Aorta je největší tepnou v těle, která rozvádí okysličenou krev ze srdce do těla. Má několik částí, začíná u srdce, pokračuje malým obloukem vzhůru a pak sestupuje dolů, pokračuje celým trupem do oblasti pánve, kde se dále dělí na tepny zásobující dolní končetiny. Z aorty odstupují tepny zásobující hlavu, hrudník, ruce, břicho, vnitřní orgány, pánevní oblast, nohy.

Při Vašem vyšetření se prokázalo, že větve aorty v hrudníku a větve zásobující orgány jsou v pořádku a bez rozšíření, radiolog uvádí i rozměry pro potřeby ošetřujících lékařů. Nicméně v oblasti pod ledvinami v místech, kde je dolní část bederní páteře, se našla jedna výrazně rozšířená větev aorty (lumbální). Ta zásobuje krví oblast beder a břišní stěny. Tato tepna je u Vás mírně vinutá a vytváří píštěl, nenormální cévní spoj, kudy proniká tepenná krev do žilního řečiště v páteřním kanálu. V páteřním kanálu, ve kterém se nachází mícha, v místech mezi čtvrtým bederním obratlem a druhým křížovým obratlem (nejvíc ale uprostřed), se žíly změnily, vinou se a vytvářejí žilní městky (varixy), které tam nepatří. Ty utlačují míšní vak a odtlačují nervy, zejména pak v místech, kudy prochází první křížový nervový kořen. Tento nález může u některých lidí způsobovat neurologické obtíže, jako bolesti v bedrech, bolesti v končetinách, necitlivost a jiné, nemusí ale přítomny být žádné obtíže.

V místě výstupu zmíněného nervového kořeně pak žilní pleteň vytváří spojení s žilami vedoucími v oblasti pánve (vena illiaca), které pak vedou do dolní duté žíly.

Jako vedlejší nález se zjistilo, že v játrech máte vícečetná ložiska, o jejich povaze však radiolog nic nepíše. Popisuje nález pravděpodobně krevních nádorků (hemangiomů), které jsou nezhoubné, v cystách kolem pánvičky pravé ledviny.

Nevím, jaký máte naplánovaný další postup, ale doporučuji Vám, abyste svoje nálezy, výsledky vyšetření a a možnosti dalšího postupu probral se svými ošetřujícími lékaři - s kardiologem, operatérem, interním lékařem, případně dalšími, kteří o Vás pečují. Nebojte se na všechno se zeptat; my lékaři někdy zapomínáme, jak matoucí mohou být pro pacienty závěry lékařských zpráv a vyšetření a že jsou leckdy nesrozumitelné. Vaši lékaři Vám vše určitě objasní a vysvětlí Vám zprávu také s přihlédnutím k Vašemu celkovému zdravotnímu stavu a k potížím, které máte.

S pozdravem MUDr. Soňa Boušková

Komentáře uživatelů ...